• PersianAntiqueCarpet
  • PersianAntiqueCarpet
  • PersianAntiqueCarpet
  • PersianAntiqueCarpet
  • PersianAntiqueCarpet
  • PersianAntiqueCarpet
  • PersianAntiqueCarpet
  • PersianAntiqueCarpet
  • PersianAntiqueCarpet
  • PersianAntiqueCarpet
PersianAntiqueCarpet

 

 

نام طرح  آدم و حوا در بهشت
کد طرح  7118
شانه 1000 شانه  
تعداد رنگ 10
درجه  يک ممتاز 
سایز 100*70
فرش آنتیک پرشین تولید کننده فرش 700 و 1200 شانه دستبافت گونه با گواهی استاندارد ایران و اروپا

Template Design:Dima Group