• PersianAntiqueCarpet
  • PersianAntiqueCarpet
  • PersianAntiqueCarpet
  • PersianAntiqueCarpet
  • PersianAntiqueCarpet
  • PersianAntiqueCarpet
  • PersianAntiqueCarpet
  • PersianAntiqueCarpet
  • PersianAntiqueCarpet
  • PersianAntiqueCarpet
PersianAntiqueCarpet

 

 

کد طرح  1229
شانه 1200 شانه  
تعداد رنگ 8
درجه  يک ممتاز 
تراکم 3600
جنس نخ خاب 100% آکريليک هيت ست شده ترک (سوپر برایت)
ابعاد موجود (3x4) , (2.5x3.5) , (2x3) , (1x1.5) , (1x2) , (1x3) , (1x4) , (1.5x2.25)
ارتفاع نخ خاب 7±0.5
جنس نخ پود پنبه
دستگاه بافت


HCI X2

Template Design:Dima Group