• PersianAntiqueCarpet
  • PersianAntiqueCarpet
  • PersianAntiqueCarpet
  • PersianAntiqueCarpet
  • PersianAntiqueCarpet
  • PersianAntiqueCarpet
  • PersianAntiqueCarpet
  • PersianAntiqueCarpet
  • PersianAntiqueCarpet
  • PersianAntiqueCarpet
PersianAntiqueCarpet

 

 

نام طرح  آیدا
کد طرح  755
شانه 700 شانه  
تعداد رنگ 10  
درجه  يک ممتاز 
تراکم 2550
جنس نخ خاب 100% آکريليک هيت ست شده ترک (مرینوس) با ضمانت
ابعاد موجود (3x4) , (2.5x3.5) , (2x3) , (1x1.5) , (1x2) , (1x3) , (1x4) , (1.5x2.25)
ارتفاع نخ خاب 10±1
جنس نخ پود پنبه و جوت 
رنگ زمينه سرمه ای
دستگاه بافت

HCPx2

Template Design:Dima Group